teddysphotos: Bit of an mini Adelaide tour dia…

teddysphotos: Bit of an mini Adelaide tour diary by Nic Minns